ईसुजु अटोमोटिव रोटेशन एक्सल व्हील तेल सील चीन निर्माता

छोटो वर्णन:

ईसुजु अटोमोटिभ रोटेशन सील मुख्यत: एक्सल व्हील, इन्जिन क्र्यान्कशाफ्ट तेल सील, क्यामशाफ्ट तेल सील, भल्भ तेल सील, प्रसारण शाफ्ट तेल सील, ड्राइभ एक्सल तेल सील, मुख्य रिडसर तेल सील, बेयरिंग तेल मोहर, क्र्याksकशाफ्ट रियर सील र क्र्याकशाफ्ट फ्रन्ट सील

-मेटेरियल: एफकेएम, एनबीआर, EPDM, PTFE, ACM, VMQ, SBR, HNBR, NR। बिभिन्न रबर छनौट गर्नुहोस् र बिभिन्न अनुप्रयोगहरूका अनुसार प्रिस्क्रिप्शन बनाउनुहोस्

- डिजाइन र मैन्युफ्याक्चरले हाम्रो ग्राहकहरूको आवश्यकता पूरा गर्दछ र भाग संख्या

- Oem र aftermarkt मा सामानहरू आपूर्ति गर्नुहोस्


उत्पाद विवरण

उत्पाद ट्यागहरू

उत्पाद विवरण

Utअटोमोबाइल तेल मोहर मुख्यतया अटोमोबाइल ईन्जिन क्र्याksकशाफ्ट तेल सील, क्यामशाफ्ट तेल सील, भल्भ तेल मोहर, ट्रान्समिशन शाफ्ट तेल मोहर, ड्राइभ एक्सल तेल सील, मुख्य रिडसर तेल मोहर, बेयरिंग तेल मोहरमा प्रयोग गरिन्छ।

Ater सामग्री: एफकेएम, एनबीआर, EPDM, PTFE, ACM, VMQ, SBR, HNBR, NR। बिभिन्न रबर छनौट गर्नुहोस् र बिभिन्न अनुप्रयोगहरूका अनुसार प्रिस्क्रिप्शन बनाउनुहोस्

Es डिजाईन र म्यानुफक्चरले हाम्रो ग्राहकहरूको आवश्यकतालाई पूरा गर्दछ

O Oem र aftermarkt मा सामानहरू आपूर्ति गर्नुहोस्

ISUZU मोटर वाहन तेल मोहर

OE नम्बर आवेदन SIZE
8-97049-145-0 4JB1 *० * * 68 * F फ्रन्ट क्रँकशाफ्ट तेल मोहर
8-97049-145-0 4JB1 *० * * 68 * F फ्रन्ट क्रँकशाफ्ट तेल मोहर
8-97049-145-0 4JB1 *० * * 68 * F फ्रन्ट क्रँकशाफ्ट तेल मोहर
-0-०96२-0-०१-0-० 6BD1 *० * *२ * १२ फ्रन्ट क्रँकशाफ्ट तेल मोहर
8-97049-146-0 4JB1 * * * ११8 * १० REAR क्र्याकशाफ्ट सील
8-97049-146-0 4JB1 * * * ११8 * १० REAR क्र्याकशाफ्ट सील
8-97049-369-0 4JB1 * * * ११8 * १० REAR क्र्याकशाफ्ट सील
8-97049-146-0 4JB1 * * * ११8 * १० REAR क्र्याकशाफ्ट सील
8-97071-561-1 4JA1 * * * ११8 * .5 ..5 / १ RE REAR क्र्याकशाफ्ट सील
8-94107-568-0 4BC2 १०० * १ 135 * १०
1-09625-402-0 6BD1 १० * * १ 135 * १.5.।
-0-०96२-0-०१-0-० 6BD1 १०० * १55 / १ *० * १।
8-94326-441-0 एनपीआर २ * * * 43 * IN TRINSMISSION सील
-0-०96२-0-०१-0-० *० * * 68 * ११
9-09714-007-0 * 45 * * 65 * १२
8-97074-651-0 * 45 * * 65 * १०
8-94339-997-0 *० * * 56 * C क्याम्पसट सिल
8-94408-083-0 NKR * 58 * १०3 * ११ / १ Dif फरक
8-94408-084-0 NKR * 45 * * 78 * ११ / १.5.।
8-94156-589-0 NKR १ * * *२ * .5..5 /।
-0-०96२25-२61-० NKR *२ * * 48 *।
8-94128-784-0 NKR १ * * २ * * .5..5 / .5.
5-09625-007-0 NKR १ * * *२ *
8-97147-034-0 NKR २० * *१ *
8-94433-718-0 *० * * 67 *।
8-94433-718-0 *० * * 67 *।
8-94248-116-0 NHR * 63 * *० *।
-0-०96२-0-०29-० *० * * ० * १०
8-94248-117-0 NKR * 73 * * ० *
1-09625-568-0 FSR113 * 75 * ११२ * १० / १.5.।
1-09625-569-0 FSR113 * * * १2२ * १२ / २२
8-94336-314-0 NKR * 76 * १०२ * १२ / २२
8-94336-316-1 एनपीआर *० * ११3 * १२ / २
5-09625-092-0 NHR *० * *० * १०
8-94336-315-1 NKR * 46 * * * * / / .5।
8-94336-317-1 एनपीआर * * * १०० * / / .5।
9-09724-022-0 NHR *२ * *२ * .5.।
NKR ११ * १ * * / / १.5.
8-94369-516-पी NKR २ * * *० * .5.
8-97352-745-0 4ZE1 *० * * 56 * .5.
8-97352745-0 4ZE1 *० * * 56 * .5.
8-97025-206-0 4ZE1 * * * ११8 * .5.।
8-97025-206-0 4ZE1 * * * ११8 * .5.।
8-97025-206-0 4ZE1 * * * ११8 * .5.।
8-97081-746-0 २२ * * 35 *।
8-94452-707-0 *२ * *० *।
8-97146-826-0 *० * / 74 / * 86 * ११ / १.5.।
8-94389-593-0 *० * * 45 *।
8-94407-711-5 * * * * 75 * / / ११.
8-94407-711-5 * * * * 75 * / / ११.
8-94422-387-0 * 38 * * * * / / १२
8-94318-909-0 UCS.UCR * 48 * *० * १२
8-94318-910-0 UCS.UCR * 33 * * 55 * .5।
8-97080-194-0 4JB1
8-97080-194-0 4JB1
8-97080-194-0 4JB1
8-97120-307-0 4JB1 भल्भ मोहर
8-97120-307-0 4JB1 भल्भ मोहर
१-१२6969 -0 -१15-० 6BD1 भल्भ मोहर
१-१२6969 -0 -१15-० 6BD1 भल्भ मोहर
8-97033-673-0 TFR / 4ZE1 भल्भ मोहर
8-97033-673-0 TFR / 4ZE1 भल्भ मोहर
8-94396-609-2 4HF1 भल्भ मोहर
8-94370-637-0 4HF1 क्र्याक शाफ्ट फ्रन्ट सील १०4 * १ 139 * * १।
8-94369-518-0 4HF1 क्र्याक शाफ्ट रियर सील १० * * १77 * १।
8-94396-199-1 6Hk1 क्र्याक शाफ्ट फ्रन्ट सील १०4 * १ 137 * १।
1-09625-396-0 1-09625-316-0 4JA1 / NHR.4JB1 / NKRCVR146 (6QA1) .DXZ। SPZ (E120) क्र्याhaकशाफ्ट रियर सील १२8 * १ 148 * १।
9-09924-449-0 5-09625-036-0 KB .UBS (C190.C223) क्र्याksकशाफ्ट रियर सील
१-०96२25-4-484-० 700P FSR113 *० * १०3 * १२ / २०
1-09625-331-0 1-09625-044-1 FSR113 (6BD1) * 56 * १२२ * / / १०.
8-97122-937-0 700P .7१. * * १२१ * १२
१-०96२25-4-98--0 700P *० * * 56 * .5.
1-09625-513-0 700P * 65 * * 84 *।
8-97253-550-0 700P *० * * 54 *।
8-97253-552-1 700P *० * .5 63.। * .5.
१-०96२25--3२-० 700P CVR * 86 * १ 143 * १० /। 37
9-09924562-0 / 1-09625-041-0 700P १२० * १ *० * १०.
1-09625-226-0 1-09625-444-0 700P CVR146 * 78 * १33 * १।
1-09625-265-0 1-09625-350-0 700P CVR146 ११7..5 * १44 * १ / / २।
9-09924-470 / 468-0 FTR113 (6BD1) * 64 * १2२.। * १।
8-97046-703-2 VCS25 * 45 * * 64 * / / ११.
8-97123-691-0 VCS * 53 * * * * १।
8-97373-555-0 VCS17 / 4ZE1 *० * .2१.२ * / / १।
8-94366-611-0 TFS76 २ * * .7 58..7 * १०..5 / १।
8-97046-699-3 TFR17 २ * * * 43 *।
8-94178-277-0 UBS *१ * *२ * .5।
1-09625-129-0 FTR113 (6BD1) .TXD (DA120) * 85 * १२8 * ११ / २१
9-09924-415-0 FTR113 (6BD1) .TXD (DA120) १०० * १55 * १ / / २।
//8
1
११/8
*० *। 68 *।
* * * ११8 * १०
२ * * *० *
39 * 58 * 9
* 45 * .5 77.। * .5 ..5
* 63 * * 78 * .5 ..5 / ११.
.6 .6 ..6 * १०० * १२..5 / २०
* 82 * *२ * 7.7 / १२.
*१ * १०२ * १० / २।
* * * .5२..5 / .5 77.। * १।
4JB1 Φ१० / २ 25 * १.5.।
5-11367-063-0 4BC2 (Mm मिमि)
--41 70१70०-8888-० 4BC2 (Mm मिमि)
8-94462-551-0 4BC2
8-94247-903-1 4JA1
4JA1
4JA1
4JA1
4JA1
8-97161131-0 4JB1
8-94214-985-0 4ZD1
8-94235-288-1 4ZD1
8-94152-790-2 4ZE1
8-94152-791-2 4ZE1
8-97019-846-1 4HF1
8-97105-690-2 4HF1 25२25 * १। 199 * 7 .7
8-97189871-1 4HF1 3030० * २०5 * 8 .8
4HF1 * 83 * ११6. * * .6.।
4HF1
8-97364-386-0 4HF1 / 4HK1 10१०..5 * .5 360०..5 * 3.3
१-87811११--3१-0-० 6BG1
5-11173-004-0 6BD1
8-97129-427-0 4JB1
4HK1
700P 4HK1
8-97349416-1 600P 4KH1
SMD133317 * 35 * *० *।
4JB1) 8-87878१11-17१-0-० 4040० * .5.
ΦΦ * *।
Φ१ * * २.4
Φ१० / २ 25 * १.5.।
ΦΦ65 * * 3.5. .5
*० *। 68 *।
* * * ११8 * १०
* * * १२० * १।
4JB1) 8-87878१11-17१-0-० 4040० * .5.
ΦΦ * *।
Φ१ * * २.4
Φ१० / २ 25 * १.5.।
ΦΦ65 * * 3.5. .5
*० *। 68 *।
* * * ११8 * १०
4JB1  मर्मत सेट
4JB1  मर्मत सेट
4ZD1  मर्मत सेट
4ZE1  मर्मत सेट
4JA1  मर्मत सेट
4JA1  मर्मत सेट
4JG2 १००P
4KH1 600P
SMD198124 २ / / 43 43 * १.5.।
SMD184303 V31
SMD069949 * 44 * *० *।
SMD133317 * 35 * *० *।
SMD359158 * 85 * १०3 *।
SC-1701023 *० * * 45 *।
SC-1802323 .6 52। * * .२ * १०
HG4-692-67 * 45 * *२ * १२
HG4-692-68 * 45 * * 65 * १२
230214401 * 35 * * 65 * १२
230313201 २ * * .7 58..7 * १०..5 / १।
350116606 * 53 * * * * १।
OUB1-AC * 37 * *२ * १
OUB1-AA *० * * 75 * १०
240010140 * * * १२० * १।
240010740 * 36 * * 46 *।
* 47 * * 84 * १० / १२.।
8-94318520-2 २.4 / २.8 *० * * 74 * .5 ..5 / १.5.।
१-०96२25-3-36-0-० 1-29625-474-0 CVR146 (6QA1) .TD.TDK * * * * * १२
1-09625-502-0 1-09625-155 FSR.FTR (6BD1) *० * * 55 * wave तरंग बाकस छाप
1-09625-173-0 FSR.FTR। (6BD1।) *० *। 77 * १२
१-०96२25-3-23-0-० CXZ * 86 * १२7 * १ / / २।
1-51389-005-0 १55 * १ *। * १ / / १।
१-०96२25-3-23-0-० CVR.CXM.CXG *० * १ 143 * १० /। 37
8-94245-152-0 *० * /२ / *२ * / / १।
5१5--4१62११११०-50० १२7 * १77 * १ear रियर व्हील तेल मोहर

हिटहरू: 【प्रिन्ट】 पूर्व: अटोमोबाईल ब्रेक डिस्क बेयरिंग सिल चीन आपूर्तिकर्ता अर्को: उत्खनन ओ रिंग मर्मत किट 37 37PPcs चीन निर्माता


  • अघिल्लो:
  • अर्को:

  • तपाईंको सन्देश यहाँ लेख्नुहोस् र हामीलाई पठाउनुहोस्